PLEASE CLICK HERE TO GO TO
THE MAIN PROJECT PAGE
"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr/) yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."
Interactive map 1
Interactive map 2
PLEASE CLICK HERE TO GO TO
THE MAIN PROJECT PAGE
Match the capital cities version 1
Match the capitals version 2
The Project Song
by Polish students
Mini Dictionary:
Glossary 1
Glossary 2
Glossary 3
A booklet on Traditional Games and Toys by Romania